บริษัท จักรพรรดิ์ ศิวาลัย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

103/5 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Tel : 02 114 7899  Email : hr.sivalai@outlook.com