ศิวาลัย มอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ศิวาลัย ส่งมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร

 
"ศิวาลัย" เราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ด้วยการสนับสนุนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้แก่หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน วัดลาดขวาง วัดประเวศวัฒนาราม ฯลฯ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนหรือผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
 
ศิวาลัย เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำประโยชน์ต่อสังคม