เคล็ด(ไม่)ลับ จัดสวนอย่างไรให้น่าสนใจขึ้น

 

การจัดสวนในบ้านไม่เพียงแต่ทำให้บ้านมีความสวยงาม
แต่ยังช่วยเพิ่มบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกได้อีกด้วย
....................................................................
ในบทความนี้ ศิวาลัยจะพาสำรวจเคล็ดลับสำคัญที่ช่วยให้การจัดสวนของคุณน่าสนใจมากขึ้นได้

 

การเลือกพันธ์ุพืช

การเลือกต้นไม้

การเลือกต้นไม้ที่เหมาะสมกับบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญมากในการจัดสวน ก่อนอื่นควรศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับสภาพดินและอากาศในบริเวณบ้านที่อาศัยอยู่ ต้นไม้บางชนิดชอบอยู่ในอากาศที่เย็น บางชนิดชอบอยู่ในอากาศที่อบอุ่นหรือร้อนมากกว่า การปลูกพันธุ์ต้นไม้ที่ตรงกับสภาพอากาศจะทำให้เติบโตได้ดี นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น พืชบางชนิดชอบแสงแดดเป็นพิเศษ

การดูแลและบำรุงรักษา

การดูแลและบำรุงรักษา

การดูแลและบำรุงรักษาพืชเป็นสิ่งสำคัญมาก ปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ ความชื้นในดิน ปริมาณการรดน้ำของต้นไม้แต่ละชนิด และปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสมกับการเติบโตของพืชชนิดนั้น ๆ นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการตัดแต่งกิ่งเพื่อรักษาให้รูปทรงของต้นไม้สวยงามอยู่เสมอ อีกทั้งการหมั่นตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้ต้นไม้แตกหน่อใหม่และเติบโตได้ดีขึ้นด้วย

 

การสร้างพื้นที่พักผ่อน

การสร้างพื้นที่พักผ่อน

การออกแบบพื้นที่ในสวนบางส่วนสำหรับจัดวางเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้ โต๊ะ ม้านั่ง ที่วัสดุเหมาะกับการจัดวางในสวน เช่น วัสดุที่ทำจากไม้ หิน อะลูมิเนียมที่กันสนิมได้ เป็นต้น ซึ่งการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญ ๆ จำนวน 2-3 ชิ้น จะช่วยให้สวนมีมิติมากขึ้นนอกจากการแต่งสวนด้วยต้นไม้เพียงอย่างเดียว อีกทั้งยังสามารถสร้างพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มขึ้น ซึ่งการนั่งพักในสวนบ้างจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้อีกด้วย

การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

การนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดูปลสวน สามารถช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาได้ เช่น การใช้ระบบการรดน้ำแบบอัตโนมัติด้วยการใช้สปริงเกอร์รดน้ำ สำหรับบ้านที่มีพื้นที่สวนกว้างการใช้สปริงเกอร์จะทำให้ต้นไม้ภายในสวนได้รับน้ำในปริมาณที่เท่า ๆ กัน และช่วยทุ่นแรงได้ดี และยังช่วยเข้าถึงการรดน้ำสำหรับพื้นที่ที่สายยางรดน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้อีกด้วย

 

การปลูกพืชสวนครัว

การปลูกพืชสวนครัว

การจัดสวนข้างบริเวณบ้านนั้น นอกจากพืชไม้ดอก ไม้ประดับแล้ว พืชผักสวนครัวก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมเช่นกัน สำหรับผักสวนครัวที่นิยมปลูก เช่น กะเพรา โหระพา ตะไคร้ พริก ใบเตย เป็นต้น บางบ้านอาจปลูกต้นไม้ที่ให้ผลไม้ด้วย เช่น มะม่วง ลำไย ขนุน เป็นต้น ซึ่งการปลูกพืชที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับประกอบอาหารบ่อย ๆ จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ด้วย

การสร้างบ่อน้ำ

การสร้างบ่อน้ำ

การสร้างบ่อน้ำในสวนเป็นที่นิยมมาก ช่วยให้บรรยากาศบริเวณบ้านดูเย็นสดชื่นมากขึ้น บ้านส่วนใหญ่นิยมสร้างบ่อน้ำและเลี้ยงปลาคาร์ป บ้างสร้างน้ำตกจำลองข้างบ่อน้ำด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การสร้างบ่อน้ำนั้นจะต้องคำนึงถึงการดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาดของน้ำ ระบบกรองน้ำ และสำหรับบ้านที่เลี้ยงปลาจะต้องมีเครื่องสำหรับสร้างออกซิเจนสำหรับปลาที่เลี้ยงด้วย

  ..............................................................................................................................................................................

การจัดสวนให้สวยด้วย 6 เคล็ด(ไม่)ลับ ง่าย ๆ ได้แก่ การเลือกต้นไม้ การดูแลแลำบำรุงรักษา การสร้างพื้นที่พักผ่อน การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี การปลูกพืชสวนครัว และการสร้างบ่อน้ำ โดยการทำสวนให้สวยและน่าสนใจมากขึ้นนั้นคุณไม่จำเป็นต้องทำเคล็ดลับทั้งหมด อาจเลือกมา 2-3 เคล็ดลับที่สนใจและเหมาะกับพื้นที่บ้าน เช่น หากมีพื้นที่รอบบ้านไม่กว้างมาก อาจเริ่มจากการเลือกต้นไม้ที่เหมาะกับบ้าน ประกอบกับศึกษาวิธีการดูแลรักษาและปลูกพืชสวนครัวเพิ่มเติม เพียงเท่านี้คุณก็จะมีสวนที่สวยขึ้น และยังสามารถใช้ประโยชน์จากพืชสวนครัวมาประกอบอาหารได้ด้วย 

ศิวาลัย จะมีเคล็ด(ไม่)ลับอะไรมาฝากอีก รอติดตามได้เลย